Social Return

Wij trainen kandidaten met een burn-out, re-integratie, rehabilitatie, zingeving of loopbaanswitch. We gebruiken voornamelijk creatiekracht. Dit doen we vanuit de bedding op Landgoed Wickenburgh. Hierna zijn kandidaten in staat om in een passende baan te gaan werken.

“Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het probleem heeft veroorzaakt.” 

Einstein

Inleiding

Mensen kunnen werken omdat dit voldoening geeft. Dan is werken ook duurzaam. Onze bijdrage voor Social return bestaat uit een trainingsprogramma, gericht op het bevorderen van intrinsieke motivatie bij kandidaten, het nemen van verantwoordelijkheid en het zetten van stappen. Het programma is gebaseerd op het bewust worden van sociale normen en aannames en om autonoom denken aan te moedigen.

Het doel is kandidaten te helpen hun unieke bijdrage aan de samenleving te vinden en hun intrinsieke motivatie naar de oppervlakte te brengen. Het programma biedt een veilige omgeving voor exploratie en experiment en moedigt kandidaten aan om hulp te vragen bij het zetten van stappen in de richting van hun doelen. Het gewenste resultaat is de kandidaten te begeleiden naar een baan die voldoening geeft. Dit is voor de werkgever de meest duurzame versie van werk-geven.

“Als je vooral gelooft in cijfers, worden mensen vanzelf minderwaardig”

Miriam Rasch 


Visie

Onze droom is de intrinsieke motivatie bij kandidaten bewust te laten worden zodat kandidaten in hun kracht komen staan en hun specifieke bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren.

De basis in onze training is het bieden van een veilige bedding zodat mensen op zoek kunnen gaan naar dat wat zij zelf als beste stap ervaren in hun ontwikkeling. Dan leren ze dat ze mogen experimenteren en onderzoeken wat hun plek is. Zij ervaren in de groep dat er mensen om hen heen ook experimenteren en onderzoeken en toch geheel anders bezig zijn. Wij moedigen kandidaten aan om hulp te vragen en stappen te gaan zetten. Dit verbreedt hun blik en hiermee komen ze in beweging en verandering.

‘Iedereen is een genie, maar als je een vis beoordeeld naar zijn vermogen om in een boom te klimmen, dan zal het zijn hele leven geloven dat hij dom is’.

Einstein.

Intelligentie is niet hetzelfde als hoog opgeleid zijn. Leerlingen die eigenlijk een mooi ambacht willen leren voelen zich soms door de sociale druk opgejaagd om hogerop te komen, getuige de tendens om op het ROC steeds meer mind-vakken gevolgd kunnen worden.

Het gevolg is: een tekort aan ambachtsmensen.

Over ons

Wij zien en ervaren dat kijken vanuit de mens zelf een ander vertrekpunt oplevert.

Tijdens onze opleiding aan de kunstacademie was het de bedoeling dat wij alles wat we aangeleerd hadden vanuit het ‘normale’ maatschappelijke veld, aannames, overtuigingen, doelen (het kunstenaar worden) af moesten leren om zelfstandig autonome denkers te kunnen worden. Daarmee konden we de bron bereiken waarmee we onze unieke bijdrage konden ontwikkelen. Spannend en zeer waardevol.

Wij hebben ieder afzonderlijk en ook samen veel experimenten gedaan om in groepen mensen een groter bewustzijn te laten ontvouwen. Creativiteit was hierin de rode draad. Dit betekent dat we geen vast programma hebben wat het beste werkt. Het trainingsprogramma ontstaat in het moment. Samen met onze achtergrond en ervaring kunnen we direct intunen op de persoon (kandidaat) die voor ons staat en hem of haar een opdracht aanbieden. Dit vraagt van ons ook grote focus en alertheid, we moeten immers altijd ‘aan staan’ tijdens de training. Tegelijkertijd biedt het een mooi voorbeeld voor kandidaten, wij moeten net zo eerlijk zijn als we ook van hen verwachten.

Wij geloven dat de maatschappij mensen nodig heeft die eerlijk durven zijn, die voor hun visie gaan staan, ook al druist het in tegen wat als algemeen gangbaar wordt ervaren. Wij willen mensen daartoe aanmoedigen en steviger op hun voeten doen staan.

Hiertoe gebruiken we onorthodoxe methodes, die kunnen afwijken van wat men misschien verwacht.

Kernwaarden

Wij geloven dat het aanboren van de intrinsieke motivatie bij de kandidaat leidt tot een volwaardige en duurzame participatie aan de maatschappij, waarbij diens bijdrage vervulling en zin geeft aan zowel de kandidaat zelf als aan de maatschappij.

Het kan een doel lijken om optimaal te kunnen presteren op elk gewenst moment. Dit is een vrij masculiene benadering, namelijk de doelen liggen buiten de deelnemer; de opdrachtgever, overheid of financierder bepaalt wat de deelnemer moet presteren en ook nog wanneer zij moet presteren. Als er onvoldoende veiligheid is in de binnenwereld van de deelnemer, zal hij/zij aan de buitenwaartse druk toegeven en daardoor eerder of later uitvallen.

 • Veiligheid: Als het onveilig is in je binnenwereld kun je niet goed je werk doen.
 • De intrinsieke motivatie ont-dekken, van lagen ontdoen. De intrinsieke motivatie hoeft niet hetzelfde te zijn als je sterke kanten.
 • Vinden van passend werk: De meeste deelnemers zullen waarschijnlijk op zoek zijn naar een baan, hoewel we het vrije ondernemerschap zeker zullen aanmoedigen. Ook binnen een team kan het heel lastig zijn om je evenwicht niet te verliezen.
 • Wat drijft je? Datgene waar de deelnemer goed in is hoeft niet te zijn waar haar/zijn vuur van gaat branden.
 • Zichtbaarheid: Wij willen de deelnemers niet prikkelen, dit is het stimuleren van buitenaf. Wij willen een bedding maken die zo veilig voelt dat deelnemers zonder oordeel hun eigen spoor naar binnen durven volgen en daarmee naar buiten durven te treden.
 • Privacy: vertrouwelijkheid, kwetsbaarheid, veiligheid, persoonlijke observatie alleen voor de deelnemer zelf, na het traject maken we indien wenselijk een persoonlijk verslag wat we hebben gezien, dit is heel belangrijk want vaak zien de deelnemers dit van zichzelf niet.
 • Balans: Als je te veel in je hoofd zit kun je je evenwicht verliezen.
 • Volgen of leiden: Bewust worden van de rol die bij je past, leider zijn, volger zijn of de rol binnen een team. En daar ook vanaf durven wijken. Spannend maar wel leuk.

Training

Het trainingsprogramma omvat 7 blokken van 2-daagse sessies gedurende een half jaar. In de tussentijd krijgen kandidaten opdrachten en leermomenten op het werkveld.

De training is gericht op het vergroten van de keuzes en talenten van de kandidaat. Door bewustwording, ervaring en het zetten van stappen ontvouwt de weg waarlangs de kandidaat naar een baan groeit. Opdrachten zijn fysiek, mentaal, artistiek, creatief, filosofisch, hulpvaardig, leiderschap, dans, natuur etc.

De opdrachten ontstaan in de interactie tussen de trainers en de kandidaten. Het kan zeker zo zijn dat uit de groep kandidaten er twee een andere opdracht krijgen dan de groep. Dit heeft ermee te maken dat geen mens hetzelfde is en dat er andere uitdagingen nodig kunnen zijn om in je kracht te komen.

De nazorg biedt de mogelijkheid om te coachen bij moeilijke stukken en het ondersteunen van groei en doorzettingsvermogen.

De training in de praktijk

Landgoed Wickenburgh vormt de ideale basis van onze training in de praktijk. Het seizoenswerk biedt korte lijnen om dagelijks ergens op aan te haken. Met de verschillende gebouwen, historisch, modern, werkplaatsen, moestuin en parkbos biedt het landgoed tevens de mogelijkheid voor heel uiteenlopende werkzaamheden en te experimenteren hoe dat voelt. Het is niet aan ons om mentaal te kijken waar iemand op aansluit, de kandidaat kan zelf voelen waar zij op ‘aan gaat’.

Onze training is erop gericht om met creatieve en vooral woordeloze communicatie mensen weer in contact te brengen met hun natuurlijke nieuwsgierigheid en intrinsieke kern, zodat ze weer weten wat voor hen waar is en oprecht. Terug naar de basis van binnen uit. Van daaruit worden ze begeleid om de eerste concrete stappen te zetten.

Hierdoor kunnen ze verderop in het proces ook een echte passende keuze maken voor een opleiding of het werk wat ze willen doen.

Om de vaak sterk op het denken gerichte motivatie aan te vullen met nieuwe bronnen van informatie werken wij vooral met creatieve elementen. Denk hierbij aan beeldende kunst, moestuinieren, dans, archeologie, geschiedenis, natuur, bosbouw, gedachte-experimenten (Einstein)

Hiermee kunnen we een kruisbestuiving realiseren tussen de kandidaat en de praktijk. Dit levert een meer duurzame werkhouding op dan prikkels die van buitenaf worden aangeboden.

De inhoud van de training bevat thema’s op het gebied van het activeren van creativiteit, verbinding met de natuur, herkennen van een persoonlijke vonk, verkennen en delen van dromen, experimenteren met een plaats in de samenleving.

Het programma maakt gebruik van vrouwelijke kwaliteiten, zoals intuïtie, empathie, zachtheid, kwetsbaarheid en vertrouwen op intuïtie, waarvan wij weten dat ze leiden tot duurzame arbeidsrelaties en werktevredenheid.

De trainingsblokken van ieder twee dagen zien er ongeveer als volgt uit:

A – Creativiteit activeren
B – Verbinden met de natuur
C – Talenten opsporen en uitbouwen
D – Persoonlijke vonk herkennen
E – Dromen verkennen en delen
F – Experimenteren met jouw plek in de maatschappij
G – Actief solliciteren

Samenstelling van de groep

Eerste uitgangspunt samenstelling groepen

 • Geen groepen die volledig uit mannen bestaan. Wij zouden ze goed kunnen begeleiden, maar we kunnen ze niet leiden, diep genoeg aanspreken zodat ze bij hun intrinsieke motivatie kunnen komen. Enerzijds omdat wij in een door mannelijke cultuur overheersende maatschappij leven en anderzijds omdat de begeleiding nu uit vrouwen bestaat.
 • Wel groepen met alleen vrouwen – (gemixt is ook mooi: vrouwen, mannen max 50% mannen).
 • Re-integratie, rehabilitatie, zingeving, schooluitval, burn-out, statushouder, burn-out en ook op andere manier afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Liefst zo gemêleerd mogelijke samenstelling qua leeftijden en achtergronden.

Mensen die al aan het arbeidsproces deelnemen maar sociaal of anderszins niet zo lekker op hun werkplek zitten kunnen bij ons de training volgen om andere keuzes te leren maken zodat ze zich beter op hun plek gaan voelen of kiezen voor ander werk.

Er kunnen nog beperkende randvoorwaarden zijn waardoor de kandidaat op dit moment nog niet geschikt is om deel te nemen aan de training. Wij denken hierbij aan kandidaten die nog veel op de buitenwereld of acute problemen zijn gericht en daardoor niet volledig kunnen focussen op het programma. Wij denken dat er dan eerst een ander traject doorlopen moet worden. Wij willen daarom in goed overleg met de projectleider, die de kandidaten selecteert, de kandidaten kiezen.

Zoals bijvoorbeeld:

 • geen actuele verslaving of schulden die dagelijks zorg geven aan de kandidaat.
 • ieder mens kan te maken krijgen met psychische problemen, maar als deze de aandacht helemaal opslokken, moet er wellicht eerst toch een ander traject doorlopen worden.
 • kandidaten die weerstand voelen om verantwoordelijkheid te durven nemen voor hun eigen problemen en de schuld liever buiten zichzelf leggen

De groepen moeten vooralsnog klein zijn, dit is om de kwaliteit van het persoonlijk contact te kunnen waarborgen. Ze mogen ook weer niet te klein zijn, want dan kan het voor de kandidaten onveilig worden.

Minimaal 6 maximaal 9

Toelichting bij groepsvorming en tussentijdse uitval.

De training kan doorgaan bij een groep van minimaal 6 en maximaal 9 deelnemers. Het liefst werken we met 2 groepen kandidaten en dus twee intake dagen met ieder minimaal 6 en maximaal 9 deelnemers, zodat we een of meerdere mooie groepen kunnen samenstellen voor de training. Het is natuurlijk denkbaar dat een kandidaat (of wij) na de start van de training een andere ervaring krijgen van de deelname aan het traject en halverwege de training besluiten om uit te stromen.

In iedere situatie zullen wij proberen om de kandidaat in de training te behouden, maar als dit echt niet mogelijk is dan krijgt de kandidaat een op maat gemaakte talentscan om zijn pad verder te kunnen uitbouwen. De kandidaat kan dan, indien wenselijk, nog steeds deelnemen aan de nazorgdagen.

De talentscan die iedere kandidaat krijgt, bestaat uit persoonlijke feedback gecombineerd met een gespecificeerde scan door een extern bedrijf. Het hangt er helemaal vanaf of de kandidaat besluit om na de intake niet deel te nemen, of uitvalt tijdens de training, dan wel de training met goed gevolg heeft doorlopen. De talentscan zal dan qua inhoud verschillen per kandidaat.

Contactdag/intake

In nauw overleg met de projectleider worden de kandidaten voorgesorteerd op mogelijke geschiktheid voor deze training. Hierna volgt een contactdag (intake dag) waarbij kandidaten worden uitgedaagd om iets van zichzelf te laten zien. Ze nemen deel aan verschillende opdrachten die zijn afgestemd op de groep en het seizoen. Zowel de kandidaat als de trainers beoordelen of ze een ‘klik’ met elkaar hebben om zich daarna aan de training te kunnen committeren.

De contactdag (intake dag) is wat ons betreft echt van twee kanten. De kandidaten kunnen op deze dag voelen of er een klik is met de trainers en het aangeboden programma. Zij kunnen na afloop van de intake met een volmondig ja gaan deelnemen aan het programma.

Uiteraard zijn er ook mensen die na de intake ervan afzien. Dat vinden wij helemaal prima, want er moet een klik zijn, we moeten kunnen voelen dat de nieuwsgierigheid gewekt is.

Wij van onze kant kijken of de kandidaten voldoen aan diverse criteria waardoor wij weten dat de kandidaat te raken is en niet zover van zichzelf verwijderd is dat we niet kunnen voelen met wie we in werkelijkheid te maken hebben. Want dan is er eerst iets anders nodig alvorens kandidaat aan het programma deel kan nemen.

Dus er kunnen 4 opties zijn:

A. kandidaat zegt nee, wij zeggen ook nee
B. kandidaat zegt ja, wij zeggen nee
C. kandidaat zegt nee wij zeggen ja
D. kandidaat zegt ja wij zeggen ja

In iedere situatie gaan we in gesprek met de kandidaat en maken voor zover mogelijk de stand van zaken op om dit toe te lichten voor verdere stappen van de kandidaat. We laten niemand de deur uitgaan zonder dat we met die persoon 1 op 1 hebben gesproken. Indien passend organiseren we een talentscan met een extern bureau.

Want ook bij een nee-nee is het heel interessant voor de kandidaat en voor ons om vast te stellen wat de redenen zijn. Want daar hoeft in principe geen overeenstemming in te zijn, maar wel is het heel behulpzaam om samen vast te stellen wat er aan de hand is. Dit kan inzicht geven aan de kandidaat voor het nemen van vervolgstappen en aan ons voor de beoordelingscriteria. Wij geloven in een gezamenlijke reis, dit is een leerproces voor iedereen.

Indien gewenst geven we dit mee in de vorm van een document (papier of video) die de kandidaat kan gebruiken bij vervolgstappen.

Het moge duidelijk zijn dat we bij B en C ook een heel interessant gesprek zullen hebben met de kandidaat. Bij D is het eenvoudigst, de kandidaat komt op onze training en we gaan met elkaar de reis aan om dieper onderzoek te doen.

Ondersteunende voorbeelden uit de geschiedenis

Voorbeelden van mensen die hun eigen spoor gevolgd hebben kennen we uit de geschiedenis. Veel mensen die waardevolle bijdragen hebben geleverd aan de mensheid, pasten meestal niet in het gangbare systeem. Ze durfden te vertrouwen op hun intrinsieke motivatie waarvan ze voelden dat dat hetgene is wat gedaan moest worden. Dat was waarvoor ze waren geboren. Een willekeurige greep: William Bell, Tesla, Marie Curie, Catharina van Leemput, Einstein, van Gogh, Moeder Theresa, ook jonger: Gretha Tunberg.

 “Ieder mens wordt uniek geboren maar de meesten sterven als kopie” 

Les Brown

Investering

Contactdag/intake kandidaat

In geval de kandidaat geen match heeft met de training volgt de persoonlijke talentscan met begeleiding om te kijken hoe verder te gaan

€  1.000,-

Training

Kandidaat volgt de training van 7×2 dagen

Wanneer een kandidaat ergens tijdens de training uitvalt krijgt hij of zij een talentscan met persoonlijk terugkoppeling voor mogelijke vervolgstappen.

€ 14.000    

Nazorg

Nazorg van 2 dagen waarin gekeken wordt waar de kandidaat nu staat binnen zijn/haar baan of opleiding en wat nodig is om te verfijnen en verder te ontwikkelen

€  2.000

Talentscan

Nazorg van 2 dagen waarin gekeken wordt waar de kandidaat nu staat binnen zijn/haar baan of opleiding en wat nodig is om te verfijnen en verder te ontwikkelen

€  2.000

Totaal per kandidaat die het volledige traject volgt: € 19.000,-

Bedragen zijn excl. BTW

Alette Wttewaall
Alette Wttewaall
Marijn Karen Machielsen
Marijn te Kolsté (fotograaf Karen Machielsen)

Unknown source