Vrijwilligers Landgoed Wickenburgh

We zijn bij Landgoed Wickenburgh blij met onze vaste groep vrijwilligers; die hebben we namelijk hard nodig. De vrijwilligers verzetten bergen werk en zorgen onmiskenbaar voor een positieve bijdrage aan het landgoed. De werkzaamheden van de vrijwilligers variëren van grovere klussen tot het fijnere werk. Van het vellen van een boom, maaien op de tractor tot onkruid wieden en randjes bijwerken.
De seizoenen zijn bepalend voor het werk. Zo moet er van alles gebeuren in het bospark en de laan, maar ook onderhoudsklussen aan terrein, gebouwen, gereedschap en machines.
Naast de werkzaamheden buiten aan het groen, werkt ook een aantal vrijwilligers binnen op het archief.

bel Landgoed Wickenburgh

Beheer en onderhoud 

Met een weloverwogen beheer houden we het groen van het landgoed in balans. De vrijwilligers nemen dit grotendeels voor hun rekening. Zij zorgen onder andere voor het vrijhouden van de paden in het bos, bijhouden van de struiklaag, aanplant van bomen en struiken. Verder snoeien ze struiken, waarvan de takken gebruikt worden voor de aanleg van takkenrillen. Voor vogels en zoogdieren biedt een takkenril een goede nest-,  voedsel- en schuilgelegenheid,  amfibieën en reptielen kunnen er overwinteren en veel insecten maken gebruik van de beschutte plekjes in de takkenril om te schuilen.
Bij aanplant kiezen we voor  inheemse soorten en dus sterke planten, bijvoorbeeld struiken als hazelaar, meidoorn, egelantier, lijsterbes en dergelijke. Deze zijn besdragend en leveren voedsel voor vogels, vlinders en bijen. Op het landgoed staat een aantal bijenkasten voor de productie van honing.
Het bospark achter het huis wordt zo natuurlijk mogelijk beheerd, waarbij omgevallen bomen worden opgeruimd. Ze worden gezaagd en gekloofd.

vrijwilligers Landgoed Wickenburgh

vrijwilligers Landgoed Wickenburgh

 

Naast het groenbeheer, zorgen de vrijwilligers ook voor het onderhoud van (tuin)meubilair, schilderwerk aan de gebouwen, reparaties van machines en gereedschap. Je kunt het zo gek niet bedenken, of de vrijwilligers pakken het wel aan.

Landgoed archief

Het huisarchief van Landgoed Wickenburgh bevat een schat aan informatie. In dat archief bevinden zich veel brieven en foto’s van de familie Wttewaall. Het is van belang deze informatie te behouden vanuit een erfgoedperspectief. Wij vinden het belangrijk dat de verhalen van Wickenburgh bewaard blijven voor volgende generaties.

archief Landgoed Wickenburgh

Een aantal vrijwilligers werkt aan dit archief. Ze bestuderen en beschrijven documenten en slaan ze vervolgens zo op dat ze voor anderen gemakkelijk terug te vinden zijn. Een belangrijk onderdeel is het digitaliseren van de informatie. Het gaat om dozen vol brieven, familiefoto’s, familie albums, maar ook bijvoorbeeld oude kasboeken. Al deze documenten geven een goed beeld van hoe de familie vroeger heeft geleefd en hebben een waarde voor historisch onderzoek.

Unknown source